آخرین مطالب
خانه / دانشنامه / مهندسی ذهن / آیینه ی ذهن
آیینه ی ذهن

آیینه ی ذهن

ذهن چیست؟
ذهن، چون آیینه ی شفافی است که صورت اشیای گوناگون درآن جلوه گراست.مدیریت کشور تن، قدرت،تفکر و اندیشه،اطلاعات،باورها،پندارها، خلاقیت و…انسان همه درفضای ذهن به وسیله سلول های خاکستری مغز که در جعبه استخوانی سر قرار دارد انجام می پذیرد.جای دارد.
عملیات بسیار پیچیده و شگفت انگیزی که هرگز با سریع ترین و پیشرفته ترین رایانه های جهان قابل مقایسه نیست ، پیوسته درحال انجام است تابیاموزی،به یادآوری ، بیافرینی، و بالاخره بیندیشی،تحرک و پویایی اندیشه ، زمینه رشد و تعالی تو را فراهم سازد و هر روز باخلاقیت و نوآوری،راههای بکر و تازه برای بهبود زندگی خود و جامعه ات ارائه دهی.

اکنون که باذهن آشنا شدی تمرین عملی برای تمرکزذهنی انجام ده:

آیامی توانی سه دقیقه بریک موضوع تمرکزداشته باشی؟

فکر من و تو همچون پرنده ای سبکبال بانهایت سرعت ، زمین و زمان را طی می کند.

از این شاخه به آن شاخه می پرد، شناخته ها را به یادمی آورد و ناشناخته ها را تصورمی کند.

از ساده ترین خاطرات کودکی تا دورترین نقطه جهان را در می نوردد.

کنترل این پرنده ی تیز بال نیازبه قدرت ومهارت داشته ، نقش اساسی وتعیین کننده در زندگی و آینده دارد.

اگرنتوانی آن رامهار کنی، هر لحظه سرگردان و بی هدف به سویی پرمی کشد.

چه روزها و گاه ماهها که تو با ذهنی آشفته و پریشان و بی هدف آزروی عادت ، عمر میگذرانی ، دچار روزمرگی شده ای ، گذشت زمان تو را همچون برگی بدون هدف روی آب به هر طرف می کشاند،گاه دربیم وترس از آینده سرگردان مانده ای . شک وتردید ، اضطراب و دلهره آزارت می دهد.اگر چنین است تلاش را آغازکن.

تو باید به بازسازی ذهن خودبپردازی تابتوانی تصویری شاد و روشن از زندگی داشته باشی.

برای ساختن هر بنای جدیدابتدا نیازبه پاکسازی و ازبین بردن موانع داری. همین امشب یا حداقل در اولین فرصت سری به جعبه نامرئی ذهن خود بزن،شاید شدیدنیاز به خانه تکانی دارد.

با بازخوانی افکار و اندیشه های خودچه چیز را بیشتر به یادمی آوری؟

خاطرات تلخ وگذشته،نامهربانی ها،کینه ها،عقده هایانداشته هایی که درآرزویش بوده ای؟

خوب نتیجه…؟

هیچ…فرسوده شدن اعصاب و روان، غم وغصه خوردن.پس رهاکن.

امروز روز دیگری از روزهای خداست.گذشته را رهاکن.تنها کسب تجربه و عدم تکرار اشتباهات دیروز،می تواندامروزبرای تورا هگشا و مفیدباشد.

اما مرورکردن و اهمیت دادن به اختلافات،کینه ها،بدگمانی و کمبودها هیچ ثمری ندارد.

برای آرامش زندگی خودت هم که شده باید ببخشی ودرگذری ورهاکنی.

اگرشجاعت بخشش نداری،حداقل این خار و خاشاک ها را در جایی پنهان کن تا کم کم به فراموشی سپرده شود.

باید با دقت و جدیت،به مهار و کنترل افکار و اندیشه های خود بپردازی وهر فکر و خیالی را که سوهان روح توست ، ازذهن پاک کنی؛

اگرچه این پاکسازی مدت هابه طول انجامد.

آیینه ذهن من و تو همچون دستگاه گیرنده ای بسیار قوی است که پیوسته با ابزارهای حسی ، مشغول تصویر برداری می باشد.

زندگی انسان آمیخته ای از زشتی و زیبایی، غم و شادی است و زندگی بدون مشکل معنا ندارد. مهم،نگرش و برخوردتوبا مشکل است.

حالا که بعد از مدت ها تلاش،ذهن خودراپاک کردی،گیرنده این دستگاه رابه طرف زیبایی ها، نعمت های خدادادی وجنبه های مثبت افراد تنظیم کن تا تصاویری شفاف و روشن داشته باشی.

توجه به نعمت ها، تورابه یاد «نعمت دهنده» می اندازد و یاد او آرام بخش دل هاست. سوره رعد،آیه۲۸

روحیه سپاس وتشکر خود ، نعمتی شادی بخش که وجودانسان راگسترش داده سوره ابراهیم،آیه۷ و ذهنی باز و روشن به او هدیه می کند حالا بگو : اگرتمام ذهن و دل و وجودخود را متوجه نور مطلق هستی بخش و معبود خود کنی ، ازبازتاب نور این خورشید بی کران درآیینه شفاف ذهن وجودخودچه احساس می کنی؟

اکنون با جذب ودریافت فیض و ارتباط پیوسته رحمت الهی و دوری از سیاهی و کدورت گناه درخششی دیگر دراین آیینه جلوه گراست؛ در ذهن تو چشمه ای پاک به نام توکل و امید در حال جوشش است.

با وجودی لبریز از نور ، امید و شادی و به پاس شکرگزاری از معبود و آفریننده ی خود،عشق و محبت را همچون آبی گوارا نثارکن ، دل های همه را غرق در شادی و امیدساز و خودان شاءاللّه نیز هر لحظه با هدایت افکاربه سوی محبوب ومعبودت بادلی شاد و مطمئن، آینده ای تابناک و روشن در دنیا و آخرت برای خود رقم بزن.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*