آخرین مطالب

درس ششم

 

#1 الف: گزینه صحیح را انتخاب کنید. ۱٫ مایَشعُرون:

#2 ۲٫ اَضاءَت:

#3 ۳٫ وَقود:

#4 ۴٫ تَکتُمون:

#5 اَنبِئونی:

#6 ۶٫ سَواءَ السَّبیل:

#7 ۷٫ حَضَرَ:

پایان آزمون

نتیجه آزمون

-