آخرین مطالب
خانه / ۱۳۹۵ / آذر

بایگانی ماهانه: آذر ۱۳۹۵

گلواژه های وحی (۱۱-۲۰)

یا نور گلواژه های وحی ۱۱ سلام فرشتگان از موارد دیگر، سلام فرشتگان، میهمانی بُشری، حضور فرشتگان الهی در خانه حضرت ابراهیم است، زمانی که دو فرشته مقرب الهی حامل بشارت اعطای فرزندی پاک – حضرت اسحاق – در خدمت حضرت ابراهیم حاضر می شود و بر او سلام دارند . در آیات الهی قرآن مجید در سه مورد ( ... ادامه مطلب »

گلواژه های وحی (۱-۱۰)

یا نور گلواژه های وحی ۱ واژه شناسی از علومی است که در آشنایی با ترجمه ، تفسیر و مفاهیم آیات الهی قرآن مجید نقش اساسی دارد. ساختار هر آیه از تعدادی واژه است . شناخت واژه ها، معانی ریشه ای تحت الفظی و اصطلاحی هر کلمه و کاربرد آن می تواند یاری رسان ما در ورود به لایه های ... ادامه مطلب »

اندر حکایت من و اندیشه هام(۱۱-۲۰)

قسمت یازدهم سلام دیروز از سیاهی ها و تاریکی های ذهن و رهاسازی صحبت کردیم. و حالا ادامه پاکسازی : ریشه بسیاری از گرفتاریها و تاریکی های ذهن خودخواهی و غرور و تکبر و خودپرستی ببین من تو ذهنم یه بت خیلی بزرگ و عالی ساختم به اسم «من» اصلا دارم اونا می پرستم همه اتاق فرمون فکر و ذکرم ... ادامه مطلب »

اندر حکایت من و اندیشه هام(۱-۱۰)

قسمت اول سلام یکی بود یکی نبود غیر از خدا هیشکی نبود یک روز از روزا، خدا تصمیم گرفت آدما رو خلق کنه، یه موجود جدید و تازه، بالاتر از بقیه . تو این ساخت و وساز روی بوم این بدن یک جعبه استخونی گذاشت توی این جعبه میلیاردها سلول خاکستری چید، اسمش شد مغز، اینجا اطاق فرماندهی و مرکز ... ادامه مطلب »

آرزو

آرزو آرزوها تصاویربسیارزیباودوست داشتنی هستندکه درکرانه های تاریک وروشن ذهن انسان ترسیم شده اند.بعضی چون رؤیاهائی شیرین ودوروبعضی نزدیک وقابل دسترس ترند. اصولاً نداشتن،تصوروطلب وبعدخواستن ودرپی آن دویدن خودانگیزه ونعمتی است امیدبخش وشادی آفرین به حدی که تصوریابیان«عیش»رانیمی ازعیش شمرده اند. هرکس بنابرشرایط زندگی،قدرت اندیشه،توان فکری،علمی وطبیعت وطینت خود،آرزوهایی داردکه بلندی روح و قدرت پروازاورانشان می دهد. …آیا تو چه ... ادامه مطلب »

فرشته محافظ

– آیامرامی شناسی؟یاتاکنون صدای مراشنیده ای؟نمی دانم… اگربرخاطرات خودمرورکنی،لحظاتی رابه یادمی آوری که درآستانه خطرقرارداشتی امانیرویی نامرئی به صورت معجزه آسایی تورامحافظت کردوازگزندحادثه نگه داشت. آری.من فرشته ای ازفرشتگان پاک خدابه نام «فرشته محافظ» توهستم.ازلحظه ای که تودررحم مادرپابه عرصه حیات گذاشتی،ازبارگاه ملکوتی خدای مهربان تو،مأموریت یافتم تامراقبت ازتورابه عهده گیرم۱وازآن لحظه پیوسته در کنارتووهمراه توهستم وهمراه به هرصورت که ... ادامه مطلب »