آخرین مطالب
خانه / دانشنامه / عطر کلام مولا

عطر کلام مولا

برخوردآراء واندیشه ها

قالَ علی: «مَنِ استَقبَلَ وُجُوهَ الآرَاءَ عَرَفَ مَوَاقِعَ الخَطا» (حکمت۱۶۴) امام علی:فرمود: کسی که از افکار دیگران استقبال کندموارد خطا رامی شناسد عطرکلام مولا: قدرت تفکر،ازتوانائی های خاص انسان است. هر کس با توجه به ظرفیت های علمی و قدرت تجزیه وتحلیل،تجربیات وشرایط اجتماعی خود به گونه ای می اندیشدو بُعدی از ابعاد هر پدیده را می بیند. برخوردافکارواندیشه ها ... ادامه مطلب »

بهترین میراث

قالَ علی:«…وَلامیِراثَ کَالَاَدَبِ وَلاظَهیرَکَالمُشاوَرَهِ»-حکمت۵۱ امام علی:فرمود:«میراثی همانند ادب وپشتوانه ای چون مشورت نمی باشد عطرکلام مولا: همه آن چه خانواده ، جامعه و… در یک کلام گذ شتگان به تو می بخشند میراث نامند.ادب و تربیت نیکو را مولا علی:درمیان همه آنچه تاکنون دریافت کرده ای،برترازهرچیزدیگر دانسته اندکه ادب جلوه ایمان،ملاک برتری وزمینه سازرشدو پیشرفت ونمودشخصیت تودرمقابل خداوندو مردم است. ... ادامه مطلب »

ادب

قالَ علی: «…وَالاد’ابُ حُلَلٌ مُجَدَدهُ…»-حکمت۴ امام علی علیه السلام فرمود: «ادب و تربیت پسندیده زیورهائی تازه و نو است. عطر کلام مولا: انسان موجودی اجتماعی است زندگی او پیوسته در ارتباط با افراد دیگر شکل می گیرد و در هر برخورد، با هر سخن و هر حرکت نقشی ازشخصیت اجتماعی خود در ذهن دیگران به تصویر می کشد. برآیند همه ... ادامه مطلب »

برترین توانگری

قالَ علی: «اَشرَفُ الغِنی’ تَرکُ المُنی’»-حکمت۳۳ امام علی:فرمود: برترین توانگری و ثروت رهایی از دام آرزوهاست. عطر کلام مولا: انسان درطول زندگی خود آرزوها وخواسته هائی دارد. آنجاکه نیازهای واقعی،باامکانات و شرایط،با استعدادها وتوان او هماهنگ است باتلاش وکوشش به آنها جامه ی عمل می پوشاند و شاهد موفقیت را در آغوش می گیرد.اما اگر خواسته ها از ذهنی خیالباف، ... ادامه مطلب »

بخل

قالَ علی:«البُخلُ جَامِعٌ لِمَسَاوِیِ العُیُوبِ وَهوزِمامٌ یُقادُ به اِلی’ کُلِ سُوءٍ»-حکمت۳۷۰ امام علی فرمود:بخل وتنگ نظری کانون زشتیهاست و (این صفت زشت) وسیله ای است که آدمی به وسیله آن به هر بدی کشیده می شود. عطرکلام مولا: بخل ازضعف، ترس و تنگ نظری سرچشمه می گیرد. انسان بخیل هرگز بخشش،کرم و رحمت الهی ر اباور ندارد و با خودخواهی،همه ... ادامه مطلب »

ارزش انسان

قالَ علی: «قِیمَهُ کُلِّ امرِیَ ما یَحسُنُهُ»-حکمت ۷۸ امام علی: فرمود: «ارزش و اعتبار هر کس به اندازه اعمال نیک اوست عطر کلام مولا : در فرهنگ قرآنی ایمان وعمل صالح،اخلاق و تقوا- سوره حجرات،آیه۱۳- ملاکهای برتری انسان تعیین شده اند. نیکی و نیکوکاری هر انسان و خیر و برکتی که از او به خود و جامعه اش می رسد، ... ادامه مطلب »

آرزوی دراز

قالَ علی::«مَن اَطَالَ الاَمَلَ اَسَاءَ العَمَلَ»-حکمت ۳۵ امام علی علیه السلام :فرمود: «آن کسی که دل آرزوی دراز بسپرد، در کردار به بدی گراید. عطرکلام مولا: آرزوها تصاویری زیباودوست داشتنی،گاه دور و نزدیک در آسمان اندیشه انسان است. هر کس متناسب با قدرت پرواز و وسعت دید خود آرزوئی درسر می پروراند. اگر واقع بین نباشی و بدون توجه به ... ادامه مطلب »