آخرین مطالب
خانه / دانشنامه / مقالات

مقالات

عشق آسمانی

عشق آسمانی   به مناسبت سالروز ازدواج پیامبراکرم(ص)باحضرت خدیجه(ص)دردهم ربیع الاول سال۲۵ عام الفیل …مسجدالحرام،آن روزنظاره گروپذیرای گروه گروه زنان سرشناس قریش بودکه طبق سنت قدیمی،برای شرکت درجشن بزرگی گردهم آمده وبه شادی می پرداختند. خدیجه نیز،که ازثروتمندترین ومعروف ترین این زنان بود،باهمراهان خودواردشد.همه درجایگاههای خود قرار گرفته وبه اجرای برنامه مخصوص سرگرم بودندکه ناگهان مردی یهودی باسرووضعی آشفته درمیان ... ادامه مطلب »

سلام در قرآن

سلام در قرآن   چکیده «سلام»واژه زیباودلنشینی است که در لحظه های آغاز دیدار،همراه با شکفتن گلهای لبخند و عطردوستی ومحبت، کلید پیوند دیده و دلهاست. شادی می آفریندولحظات انس ودیدارجذابترمی نماید.درآیات الهی قرآن مجیداین واژه با لطافت ظاهر وژرفای باطن، نام مبارک الله، مرتبت و درجه ای والا بر پیامبران الهی، بالاترین درک لذت حضور و دریافت از ربّ ... ادامه مطلب »

خلوت خود

خلوت خود   آیا هرگز به خوداندیشیده ای؟! وجود انسان حکایت شگفت انگیزی ازحقایق جهان هستی است.این فریاد بلندورسابربام گیتی ازچنان عظمتی برخوردار است که خالق یگانه برای آفرینش آن به خلق خودرا نیکوترین آفریننده خوانده وبر خودتبریک گفته است. ۱ بارزترین بعدازابعادوجودانسان جسم خاکی اوست،کارخانه ای بس عظیم باسیستم بسیارپیچیده،دقیق وظریف که نظم،انسجام وارتباط تک تک سلول هایش،یادآورقدرت وشرکت ... ادامه مطلب »

حضرت مریم (سلام الله علیها)

حضرت مریم (سلام الله علیها)   چکیده : حضرت مریم از الگوهای شاخص قرآنی و برگزیده ای از آل عمران است.در آیات الهی قرآن مجید حضرت مریم با ویژگی هایی چون قنوت و فرمانبرداری، تصدیق کتب الهی و صداقت و راستی معرفی شده است. در سیر زندگی حضرت مریم حضور جبرئیل و بارداری بدون همسر اوج و فرازی بر این ... ادامه مطلب »

رنگ خدا

رنگ خدا   رنگ جلوه ای از نور،تلؤلؤ وجود، زینت بخش هرموجود، نوازشگرروح و فریادگرقدرت معبود در نگارگری بیکران هستی وطبیعت زیبای اوست. آبی دریا،سبزی صحرا و رنگارنگی گلهاونقش آفرینی هاورنگ آمیزی های آن قادرمتعال،چشم انداز دل انگیزوزیباوتأثیرگذاری بی بدیل برفکرواندیشه واحساس انسان است. مادرمحاصره کامل رنگهائی قرارگرفته ایم که بانمودی شگرف،هرکدام خودبرماحکایت ها،سخن ها و پیام ها دارند. رنگ ... ادامه مطلب »

نور و نار

نور و نار   اللّهُ نورُالَسّموات وَ الاَرض نور-آیه۳۵ نور،نام مبارک خداوند،پرتلألؤ،روشن وروشنی بخش جهان هستی است.وبه عنوان لطیف ترین ماده طبیعی باسرعت فوق العاده وخصوصیات بارزخود،ازشاهکارهای آفرینش الهی است.نار(آتش)باقرمزی رنگ،گرمای وجود وشعله های رنگارنگش یکی از چهارعنصراصلی طبیعی به حساب آمده و باتولید انرژی وحرارت به شکل های گوناگون درزندگی انسان نقش سازنده دارد. درفرهنگ قرآنی واژه زیبای نورجلوه ... ادامه مطلب »

صلوات

صلوات   «پروردگارمهربان وفرشتگان قدسی بارگاه اوپیوسته بروجودنازنین پیامبراسلام حضرت محمد(ص)درودوصلوات تقدیم می دارند.ای مؤمنان براودرودوسلام فرستیدوتسلیم فرمان اوباشید. »۱ ربّ جلیل تودریک فراخوان عمومی همه ی مؤمنان رابه همراهی فراخوانده و امر به سلام و صلوات بر وجود نازنین پیامبررحمت ومؤمنان راازخیربرکت آن نماید.نموده تابه پاس رنج های طاقت فرسا،آن وجودمبارک راغرق درنورورحمت خودنمایدواینک نگاه کوتاهی براین ذکر پربرکت: ... ادامه مطلب »

صراط مستقیم

صراط مستقیم   کاروان بشریت ازدیربازحرکت خود را به سوی ابدیت آغازکرده است.گویادراین سفر همه مخلوقات وعموم موجودات بااوهمراهندوبه سوی خالق ومعبودخودره می سپارند و به دیدارا و می شتابندتادرسایه ملکوتیش آرامش ابدی یابند.۱ چه هدف والایی!! چه جلال وعظمت وکبریایی!!وقتی مقصدومقصودچنین عظیم ورفیع است،آیااین سیروحرکت،چگونه وازچه راهی است؟!برای نیل به هدف ونقطه ای معین کوتاه ترین ونزدیک ترین راه ... ادامه مطلب »

شکوفه های زندگی

شکوفه های زندگی   نعمت های خدا هزار و یک رنگ است.حیات و زندگی،رزق و روزی،خلاقیت و توانائی،قدرت و سلامتی، اندیشه و تفکر،علم و ایمان و توفیق و… همه نعمتهای الهی و الطاف ربّ جلیل بر انسانهاست که هرکس را به اندازه ظرفیت وجودی اش عطا نموده، با حکمت و علم خود می بخشد این نعمتها هر کدام به رنگی ... ادامه مطلب »

تجسم اعمال

تجسم اعمال   اعمال و رفتار انسان نمادی از طبیعت و طینت اوست.با ریزش باران فیض الهی بر سرزمین طیب«وجود»به اذن پروردگار پیوسته ثمراتی نیکو و پاکیزه به بارمی آورد و خاک ناپاک و شوره زار،جزپوچی ثمری نیست(۱) علم انسان شناسی،وراثت ومحیط رابه عنوان دو عامل اساسی درشکل گیری شخصیت ورشدوتربیت انسان مؤثرمی داند.این دوعامل همراه اراده وخواست هرفرد،باورها،اعتقادات،را شاکله ... ادامه مطلب »