آخرین مطالب
خانه / بایگانی برچسب : صراط مستقیم

بایگانی برچسب : صراط مستقیم

صراط مستقیم

صراط مستقیم   کاروان بشریت ازدیربازحرکت خود را به سوی ابدیت آغازکرده است.گویادراین سفر همه مخلوقات وعموم موجودات بااوهمراهندوبه سوی خالق ومعبودخودره می سپارند و به دیدارا و می شتابندتادرسایه ملکوتیش آرامش ابدی یابند.۱ چه هدف والایی!! چه جلال وعظمت وکبریایی!!وقتی مقصدومقصودچنین عظیم ورفیع است،آیااین سیروحرکت،چگونه وازچه راهی است؟!برای نیل به هدف ونقطه ای معین کوتاه ترین ونزدیک ترین راه ... ادامه مطلب »

صراط مستقیم

  کاروان بشریت ازدیربازحرکت خودرابه سوی ابدیت آغازکرده است.گویادراین سفرهمه مخلوقات وعموم موجودات بااوهمراهندوبه سوی خالق و معبودخود ره می سپارندوبه دیدار او می شتابند تا درسایه ملکوتیش آرامش ابدی یابند.۱    چه هدف والایی!! چه جلال و عظمت وکبریایی!!وقتی مقصدومقصودچنین عظیم ورفیع است،آیااین سیر وحرکت،چگونه وازچه راهی است؟! برای نیل به هدف ونقطه ای معین کوتاه ترین ونزدیک ترین ... ادامه مطلب »