مدرسه مجازی قرآنی نورالانوار

ورود به مدرسه

آرزوی دراز

قالَ علی::«مَن اَطَالَ الاَمَلَ اَسَاءَ العَمَلَ»-حکمت ۳۵

امام علی علیه السلام :فرمود: «آن کسی که دل آرزوی دراز بسپرد، در کردار به بدی گراید.

عطرکلام مولا: آرزوها تصاویری زیباودوست داشتنی،گاه دور و نزدیک در آسمان اندیشه انسان است. هر کس متناسب با قدرت پرواز و وسعت دید خود آرزوئی درسر می پروراند.

اگر واقع بین نباشی و بدون توجه به شرایط و توانائی ها و امکانات خود، اهدافی دور و غیرقابل دسترس را نشانه گیری کنی، چه بسا در راه نیل به آنها ناموفق و نا امید باشی.

بلندپروازی های بی مورد،نیازهای کاذب بازمینه رقابتها و چشم و هم چشمی ها پیامدی جز انحراف و شکست ندارد و تنها دامن به آتش هوی و هوسهاست. والبته « آن کس که از مقام و عظمت پروردگارش ترسید و نفس خوداز هوی و هوس بازداشت. پس قطعاً بهشت جایگاه اوست.»- سوره نازعات،آیه۴

نظرات بسته شده است.

preloader
لطفا صبرکنید...