مدرسه مجازی قرآنی نورالانوار

ورود به مدرسه

اشاره قرآن به تجزیه بدن به میکرو اورگانیسم ها بعد از مرگ و تغذیه مواد عالی

زمانی که یک انسان یا یک حیوان می میمیرد باکتری ها با سرعت بسیاری بدن وی را به میکرو اورگانیسم های مخلف تجزیه می کنند و این میکرو اورگانیسم ها بعنوان مولکول های آلی جذب خاک می شود و بعد از جذب شدن به خاک دوباره وارد چرخه طبیعت می شود و گیاهان و درختان از آن مولکول های آلی و معدنی به وجود آمده از تجزیه بدن مردگان دوباره استفاده می کنند و انسان های نسل های بعد نیز از آن گیاهان استفاده می نمایند.

شاید تجزیه بدن فرد مرده برای وی و اطرافیانش ناخوشاند باشد ولی یک عمل بسیار مفید در چرخه طبیعت است زیرا اگر باکتری های تجزیه کننده بدن مردگان وجود نداشتند اجساد نسل های مختلف بروی زمین تلنبار می شد و برای موجودات زنده جایی برای زمین وجود نداشت.

در آیه ۹۵ سوره النعام نوشته شده است:

إِنَّ اللّهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَى یُخْرِجُ الْحَیَّ مِنَ الْمَیِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَیِّتِ مِنَ الْحَیِّ ذَلِکُمُ اللّهُ فَأَنَّى تُؤْفَکُونَ ﴿۹۵﴾

خداوند شکافنده دانه و هسته است، زنده را از مرده خارج میسازد و مرده را از زنده، این است خدای شما پس چگونه از حق منحرف میشوید؟

در این آیه خداوند به دانه و هسته اشاره می کند که توسط ریشه ها مواد عالی و معدنی از جمله مواد تجزیه شده بدن جانداران را از خاک می گیرد و در ادامه نیز اشاره شده است که زنده را از مرده خارج می سازد که می تواند به تغذیه موجودات زنده از مواد عالی تجزیه شده از جانداران مرده اشاره داشته باشد.

علاوه بر آن این آیه به چرخه غذا در طبیعت نیز اشاره دارد مثلا یک کرم توسط یک پرنده شکار می شود و خورده می شود و بدن کرم توسط بدن پرنده مورد استفاده قرار می گیرد و پرنده توسط مواد جذب شده از بدن کرم تولید مثل می کند و سپس توسط یک جاندار دیگر خورده می شود و آن جاندار نیز توسط یک جاندار بزرگتر شکار می شود و جاندار بزرگتر نیز به مرگ طبیعی می میرد و بدنش دوباره توسط باکتری ها تجزیه می شود و به خاک بر می گردد و کرم ها دوباره از آن استفاده می کنند و این چرخه ادامه می یابد.

نظرات بسته شده است.

preloader
لطفا صبرکنید...