مدرسه مجازی قرآنی نورالانوار

ورود به مدرسه

بخل

قالَ علی:«البُخلُ جَامِعٌ لِمَسَاوِیِ العُیُوبِ وَهوزِمامٌ یُقادُ به اِلی’ کُلِ سُوءٍ»-حکمت۳۷۰

امام علی فرمود:بخل وتنگ نظری کانون زشتیهاست و (این صفت زشت) وسیله ای است که آدمی به وسیله آن به هر بدی کشیده می شود.

عطرکلام مولا: بخل ازضعف، ترس و تنگ نظری سرچشمه می گیرد. انسان بخیل هرگز بخشش،کرم و رحمت الهی ر اباور ندارد و با خودخواهی،همه چیز راتنها برای خودمی خواهد واز ترس فقردرآینده هیچ بهره ای ازدارائی خودبه دیگران وحتی گاه خانواده اش نمی رساند.این بیماری که قرآن ازآن به «شُحَ نفس»- سوره حشر،آیه۹ – یادکرده و مهار و کنترل آن راخوشبختی دانسته است. زمینه ساز بسیاری از آفات اخلاقی، کبر، خود برتربینی وحسادت می شود و این بیماریها انسان را به غیبت، تهمت و حسرت می کشاند.که مولا علی: به آن اشاره فرموده است. تقویت ایمان و خداشناسی، رضایت به تقدیر الهی و بخشش اگرچه از موارد کوچک آغازشودراهی به سوی درمان این بیماری و پیشگیری ازسقوط دراین مفاسد اخلاقی است. خداوند می فرماید:«هر کس بخل ورزد به ضرر خود اوست و خداوند بی نیاز و شما نیازمندان هستید.»
سوره محمد،آیه۳۸

نظرات بسته شده است.

preloader
لطفا صبرکنید...