مدرسه مجازی قرآنی نورالانوار

ورود به مدرسه

بهترین میراث

قالَ علی:«…وَلامیِراثَ کَالَاَدَبِ وَلاظَهیرَکَالمُشاوَرَهِ»-حکمت۵۱

امام علی:فرمود:«میراثی همانند ادب وپشتوانه ای چون مشورت نمی باشد

عطرکلام مولا: همه آن چه خانواده ، جامعه و… در یک کلام گذ شتگان به تو می بخشند میراث نامند.ادب و تربیت نیکو را مولا علی:درمیان همه آنچه تاکنون دریافت کرده ای،برترازهرچیزدیگر دانسته اندکه ادب جلوه ایمان،ملاک برتری وزمینه سازرشدو پیشرفت ونمودشخصیت تودرمقابل خداوندو مردم است.

استادشهریاردراین مورد می گوید:

ادب از بی ادب آموز که لقمان گوید از عمل سوخته عکس العملی ساخته ام

و بخش دوم این کلام گهربار مولا علی:سفارش به مشورت است. زمانی که در موضوعی با صاحب نظری به مشورت بپردازی، تجربیات و عقل او را به آموخته های خود می افزائی و وسعت دید و فضای گسترده تری در مقابل خود احساس می کنی و ابعاد و زوایای بیشتری را بررسی می کنی و قطعاً این نگرش خطای توراکمتر و کمتر می کندو با این پشتوانه روحی آرامش بیشتری می یابی. که معبود یگانه است تو را به مشورت و سپس تصمیم و توکل بر خود امر نموده است. سوره آل عمران،آیه۱۵۹

نظرات بسته شده است.

preloader
لطفا صبرکنید...