مدرسه مجازی قرآنی نورالانوار

ورود به مدرسه

درس بیست و دوم

 

نتیجه آزمون

-

#1 الف: گزینه صحیح را انتخاب کنید. ۱٫ اِستَمتَعتُم:

#2 ۲٫ الجارِ الجُنُب:

#3 ۳٫ نُشوز:

#4 ۴٫ ما وَراء:

#5 ۵٫ قَوّ امون :

#6 ۶٫ قَرین:

#7 ۷٫ لَم یَستَطِع:

#8 ج: گزینه صحیح را مشخّص کنید. ۱٫ وَالَّذینَ عَقَدَت اَیمانُکُم:

#9 ۲٫ حافِظاتٌ لِلغَیب:

#10 ۳٫ اِن یُریدا اِصلاحاً یُوَفِّقِ اللّهُ بَینَهُما:

#11 د: کدام گزینه معادل قرآنی عبارات زیر است؟ ۱٫ گناهان شما را می‏پوشانیم:

#12 ۲٫ مهریه (واجب) را به آن‏ها بپردازید:

#13 ۳٫ تا بدانید چه می‏گویید:

پایان آزمون

نظرات بسته شده است.

preloader
لطفا صبرکنید...