مدرسه مجازی قرآنی نورالانوار

ورود به مدرسه

درس بیست و سوم

 

#1 الف: گزینه صحیح را انتخاب کنید. ۱٫ یُسَلِّموا:

#2 ۲٫ ثُبات:

#3 ۳٫ لَىّ:

#4 ۴٫ اِنفِروا:

#5 ۵٫ حِذر:

#6 ۶٫ نُصلی:

#7 ۷٫ یُبَطِئَنَّ:

#8 ج:گزینه صحیح را مشخّص کنید. ۱٫طَمس ـ نَقیر:

#9 ۲٫الجِبت ـ الطاغوت:

#10 ۳٫سُکاریٰ ـ کَفیٰ:

#11 د: کدام گزینه معادل قرآنی عبارات زیر است؟ ۱٫ ایشان نیکو رفیقانی هستند:

#12 ۲٫ خودستایی می‏کنند:

#13 ۳٫ آن‏چه پندشان می‏دهند:

پایان آزمون

نتیجه آزمون

-

نظرات بسته شده است.

preloader
لطفا صبرکنید...