مدرسه مجازی قرآنی نورالانوار

ورود به مدرسه

درس بیست و چهارم

 

نتیجه آزمون

-

#1 الف: گزینه صحیح را انتخاب کنید. ۱٫ یُدرِکُ:

#2 ۲٫ بُروج:

#3 ۳٫ کِفل:

#4 ۴٫ السَّلَم:

#5 ۵٫ شَهرَین:

#6 ۶٫ دِیَه:

#7 ۷٫ مَغانِم:

#8 ج: گزینه صحیح را مشخّص کنید. ۱٫ اَرکَسَ ـ بَأس:

#9 ۲٫ حَسیب ـ تَحریر:

#10 ۳٫ رَقَبَه ـ تَبَیَّنوا:

#11 د: کدام گزینه معادل قرآنی عبارات زیر است؟ ۱٫ هر کس سبب کار نیکویی شود نصیبی از آن می‏برد:

#12 ۲٫ و هر گاه شما را تحیّت و سلامی گفتند شما نیز مانند آن یا بهتر پاسخ دهید:

#13 ۳٫ فَمَنَّ اللّهُ عَلَیکُم:

پایان آزمون

نظرات بسته شده است.

preloader
لطفا صبرکنید...