مدرسه مجازی قرآنی نورالانوار

ورود به مدرسه

درس دهم

 

#1 الف: گزینه صحیح را انتخاب کنید. ۱٫ تُحشَرون:

#2 ۲٫ اَم حَسِبتُم:

#3 ۳٫ صَدٌّ:

#4 ۴٫ بَعولَه:

#5 ۵٫ شِئتُم:

#6 ۶٫ یَدعون:

#7 ۷٫ اِنِ استَطاعوا:

#8 ج: گزینه صحیح را مشخص کنید. ۱٫ اِن تُخالِطوا ـ اَمَه:

#9 ۲٫ تَسریح ـ اِمساک:

#10 ۳٫ تَراضٍ وَ تَشاوُرٍ:

#11 د: معادل قرآنی عبارات زیر را مشخّص کنید. ۱٫ امیدواران به رحمت الهی:

#12 ۲٫ اصلاح امورشان نیکوتر است:

#13 ۳٫ این‏ها احکام الهی است:

پایان آزمون

نتیجه آزمون

-

نظرات بسته شده است.

preloader
لطفا صبرکنید...