مدرسه مجازی قرآنی نورالانوار

ورود به مدرسه

درس سوم

 

#1 الف: گزینه صحیح را انتخاب کنید.۱٫ اِستَعینوا:

#2 ۲٫ الدِّماء:

#3 ۳٫ تَلَقّی:

#4 ۴٫ فَضَّلتُ:

#5 ۵٫ خَیر:

#6 ۶٫ بَصَل:

#7 ۷٫ فَارهَبونِ:

#8 ج: گزینه صحیح را مشخّص کنید؟ ۱٫ تُبدونَ – تَکتُمونَ:

#9 ۲٫ اُذکروا – اَوفوا:

#10 ۳٫ لایُقبَل ـ لایؤخَذ:

#11 د: کدام گزینه معادل قرآنی عبارات زیر است؟ ۱٫شما هر دو (آدم و حوا) از هر جا و (هر چه) می‎خواهید بخورید:

#12 ۲٫ پس حضرت آدم از پروردگار خویش کلماتی را دریافت کرد:

#13 ۳٫ و بر ما ستم نکردند بلکه بر خویش ستم می‎کردند:

پایان آزمون

نتیجه آزمون

-

نظرات بسته شده است.

preloader
لطفا صبرکنید...