مدرسه مجازی قرآنی نورالانوار

ورود به مدرسه

درس سیزدهم

 

#1 الف: گزینه صحیح را انتخاب کنید. ۱٫ اَنصار:

#2 ۲٫ اَثیم:

#3 ۳٫ اَطَعنا:

#4 ۴٫ رِهان:

#5 ۵٫ لاتُظلَمون:

#6 ۶٫ لاتُحَمِّلنا:

#7 ۷٫ تُدیرونَ:

#8 ج: گزینه صحیح را مشخّص کنید. ۱٫ سِرّاً ـ عَلانِیَهً:

#9 ۲٫ کَفّارٍ ـ اَثیمٍ:

#10 ۳٫ ماکَسَبَت ـ مَا اکتَسَبَت:

#11 د: کدام گزینه معادل قرآنی عبارات زیر است؟ ۱٫ شیطان او را دیوانه می‏کند:

#12 ۲٫ کامل داده می‏شود:

#13 ۳٫ تفاوتی نمی‏گذاریم:

پایان آزمون

نتیجه آزمون

-

نظرات بسته شده است.

preloader
لطفا صبرکنید...