مدرسه مجازی قرآنی نورالانوار

ورود به مدرسه

درس شصتم

 

#1 الف: گزینه صحیح را انتخاب کنید. ۱٫ بُشریٰ:

#2 ۲٫ رُؤیا:

#3 ۳٫ اَحَبُّ:

#4 ۴٫ جُبّ:

#5 ۵٫ وارِد:

#6 ۶٫ مُستَعان:

#7 ۷٫ غَیر مَنقوص:

#8 ج: گزینه صحیح را مشخّص کنید. ۱٫ زُلَفاً مِنَ الَّیلِ:

#9 ۲٫ ثَمَنٍ بَخسٍ:

#10 ۳٫ یَرتَعُ ـ یَلعَبُ:

#11 د: کدام گزینه معادل قرآنی عبارات زیر است؟ ۱٫ شک نداشته باش:

#12 ۲٫ توجه پدر به شما جلب شود:

#13 ۳٫ و چون به حدّ رشد و کمال رسید:

پایان آزمون

نتیجه آزمون

-

نظرات بسته شده است.

preloader
لطفا صبرکنید...