مدرسه مجازی قرآنی نورالانوار

ورود به مدرسه

درس شصت و سوم

 

#1 الف: گزینه صحیح را انتخاب کنید. ۱٫ تَحَسَّسوا:

#2 ۲٫ تَصَدَّقَ:

#3 ۳٫ تَثریب:

#4 ۴٫ عَمَد:

#5 ۵٫ بَدو:

#6 ۶٫ فَرَطتُم:

#7 ۷٫ اِرتَدَّ:

#8 ج: گزینه صحیح را مشخّص کنید. ۱٫ حَرَض ـ حَرَصَ:

#9 ۲٫ رَواسی ـ اَنهار:

#10 ۳٫ مُتَجاوِزات ـ نَخیل:

#11 د: کدام گزینه معادل عبارات قرآنی زیر است؟ ۱٫ اگر مرا نادان نپندارید:

#12 ۲٫ امروز سرزنشی بر شما نیست:

#13 ۳٫ اللّه (معبودی) که آسمان‏ها را بدون ستون (قابل رؤیت) آفرید:

پایان آزمون

نتیجه آزمون

-

نظرات بسته شده است.

preloader
لطفا صبرکنید...