مدرسه مجازی قرآنی نورالانوار

ورود به مدرسه

درس شصت و چهارم

 

#1 الف: گزینه صحیح را انتخاب کنید. ۱٫ مَثُلات:

#2 ۲٫ مُستَخفٍ:

#3 ۳٫ رابی:

#4 ۴٫ وال:

#5 ۵٫ اَودِیَه:

#6 ۶٫ یوقِدون:

#7 ۷٫ مُعَقِّبات:

#8 ج: گزینه صحیح را مشخّص کنید. ۱٫ طُوبیٰ ـ طُوبیٰ لَهُم:

#9 ۲٫ جُفاء ـ خیفَه:

#10 ۳٫ سُیِّرَت ـ الجِبال:

#11 د: کدام گزینه معادل قرآنی عبارات زیر است؟ ۱٫ رعد و ملائکه همه از بیم، حمد و تسبیح او گویند:

#12 ۲٫ برای آنان که دعوت حق را پذیرفتند نیکویی است:

#13 ۳٫ به خاطر صبرتان، سلام بر شما باد:

پایان آزمون

نتیجه آزمون

-

نظرات بسته شده است.

preloader
لطفا صبرکنید...