مدرسه مجازی قرآنی نورالانوار

ورود به مدرسه

درس هشتم

 

#1 الف: گزینه صحیح را انتخاب کنید. ۱٫ نَتَّبِعُ:

#2 ۲٫ یَنعِقُ:

#3 ۳٫ الفَحشاء:

#4 ۴٫ غَیرَباغٍ:

#5 ۵٫ موصٍ:

#6 ۶٫ شَهر:

#7 ۷٫ اِشرَبوا:

#8 ج: گزینه صحیح را مشخّص کنید. ۱٫ صَدَقوا ـ اَتِمّوا:

#9 ۲٫ ءاباء وَ اَبناء:

#10 ۳٫ لِتُکَبِّروا:

#11 د: کدام گزینه معادل قرآنی عبارات زیر است؟ ۱٫ و باید ایمان بیاورند:

#12 ۲٫ نزدیک آن نشوید

#13 ۳٫ تا روشن شود:

پایان آزمون

نتیجه آزمون

-

نظرات بسته شده است.

preloader
لطفا صبرکنید...