مدرسه مجازی قرآنی نورالانوار

ورود به مدرسه

درس پنجاه و نهم

 

#1 الف: گزینه صحیح را انتخاب کنید. ۱٫ شَیخ:

#2 ۲٫ لاتُخزونِ:

#3 ۳٫ غَیرَ مَردود:

#4 ۴٫ تَتبیب:

#5 ۵٫ اِرتَقِبوا:

#6 ۶٫ الوِرد:

#7 ۷٫ اَسرِ ﺑﹻ ..:

#8 ج:گزینه صحیح را مشخّص کنید. ۱٫ قائِمٌ وَ حَصیدٌ:

#9 ۲٫ شَقِیٌّ وَ سَعیدٌ:

#10 ۳٫ زَفیرٌ وَ شَهیقٌ:

#11 د: کدام گزینه معادل قرآنی عبارات زیر است؟ ۱٫ آیا از کار خدا تعجب می‏کنی؟

#12 ۲٫ هر کار می‏توانید (با تمام توان) انجام دهید:

#13 ۳٫ (فرعون) در قیامت پیشوایی قوم خود کند:

پایان آزمون

نتیجه آزمون

-

نظرات بسته شده است.

preloader
لطفا صبرکنید...