مدرسه مجازی قرآنی نورالانوار

ورود به مدرسه

درس پنجاه و هشتم

 

#1 الف: گزینه صحیح را انتخاب کنید. ۱٫ فارَ:

#2 ۲٫ اَصبَحوا:

#3 ۳٫ یَحِلُّ:

#4 ۴٫ نَکِرَ:

#5 ۵٫ یَعصِمُ:

#6 ۶٫ غِیضَ:

#7 ۷٫ اَحکَم الحاکِمین:

#8 ج: گزینه صحیح را مشخّص کنید. ۱٫ اِبلَعی ـ اَقلِعی:

#9 ۲٫ مَجریٰ ـ مُرسیٰ:

#10 ۳٫ اِعتَریٰکَ ﺑﹻ .. :

#11 د: کدام گزینه معادل قرآنی عبارات زیر است؟ ۱٫ ما هم (روزی) شما را مسخره می‏کنیم همان طور که شما مسخره می‏کنید:

#12 ۲٫ گویی هرگز در آن دیار نبودند:

#13 ۳٫ پس چون دید دستهایشان به سوی غذا دراز نمی شود:

پایان آزمون

نتیجه آزمون

-

نظرات بسته شده است.

preloader
لطفا صبرکنید...