مدرسه مجازی قرآنی نورالانوار

ورود به مدرسه

درس پنجاه و هفتم

 

#1 الف: گزینه صحیح را انتخاب نمایید. ۱٫ نُوَفّی:

#2 ۲٫ یُعرَضون:

#3 ۳٫ مَصروف:

#4 ۴٫ اِجرام:

#5 ۵٫ نُلزِمُ:

#6 ۶٫ فَخور:

#7 ۷٫ یُغوی:

#8 ج: گزینه صحیح را مشخّص کنید. ۱٫ تَزدَری اَعیُنُکُم:

#9 ۲٫ بادِی الرَّأی:

#10 ۳٫ عُمِّیَت ـ اَخسَرون:

#11 د: کدام گزینه معادل قرآنی عبارات زیر است؟ ۱٫ و با پیام و تحت نظر ما، کشتی بساز:

#12 ۲٫ شما عاجز کننده او(الله)نیستید:

#13 ۳٫ خدا به آن‎چه در دل‏های آن‎هاست آگاه‌تر است:

پایان آزمون

نتیجه آزمون

-

نظرات بسته شده است.

preloader
لطفا صبرکنید...