مدرسه مجازی قرآنی نورالانوار

ورود به مدرسه

درس پنجاه و چهارم

 


#1 الف: گزینه صحیح را انتخاب کنید. ۱٫ حَصیداً:

#2 ۲٫ لَبِثتُ:

#3 ۳٫ حُسنیٰ:

#4 ۴٫ عاصِم:

#5 ۵٫ تِلقاءِ نَفسی:

#6 ۶٫ قَتَر:

#7 ۷٫ زَیَّلنا:

#8 ج: گزینه صحیح را مشخّص کنید. ۱٫ کَاَن لَم‏تَغنَ بِالاَمسِ:

#9 ۲٫ لی عَمَلی و لَکُم عَمَلُکُم:

#10 ۳٫ اِنَّما بَغیُکُم عَلیٰ اَنفُسِکُم:

#11 د: کدام گزینه معادل قرآنی عبارات زیر است؟ ۱٫ به کجا بازگردانده می‏شوید؟

#12 ۲٫ و اکثرشان تنها از گمان پیروی می‏کنند:

#13 ۳٫ من از اعمال شما بیزارم:

پایان آزمون

نتیجه آزمون

-

نظرات بسته شده است.

preloader
لطفا صبرکنید...