مدرسه مجازی قرآنی نورالانوار

ورود به مدرسه

درس پنجم

 

#1 الف: گزینه صحیح را انتخاب کنید. ۱٫ یَستَفتِحون:

#2 ۲٫ یُعَمَّرُ:

#3 ۳٫ مانَنسَخ:

#4 ۴٫ مُهین:

#5 ۵٫ خَلاق:

#6 ۶٫ اِسمَعوا:

#7 ۷٫ اُنظُر:

#8 ج: گزینه صحیح را مشخّص کنید. ۱٫ لِمَ تَقتُلونَ:

#9 ۲٫ قالوا ءامَنّا:

#10 ۳٫ اِن کُنتُم صادِقین:

#11 د: کدام گزینه معادل قرآنی عبارات زیر است؟ ۱٫ افراد کمی ایمان می‏آورند:

#12 ۲٫ گویا ایشان نمی‏دانند:

#13 ۳٫ و خدا رحمتش را به هر که بخواهد اختصاص می‏دهد:

پایان آزمون

نتیجه آزمون

-

نظرات بسته شده است.

preloader
لطفا صبرکنید...