مدرسه مجازی قرآنی نورالانوار

ورود به مدرسه

درس چهارم

 

#1 الف: گزینه صحیح را انتخاب کنید. ۱٫ الصّابِئین:

#2 ۲٫ تَوَلَّیتُم:

#3 ۳٫ عَلِمتُم:

#4 ۴٫ تَشابَهَ:

#5 ۵٫ عَقَلوه:

#6 ۶٫ مُسَلَّمَهٌ:

#7 ۷٫ تُحَدِّثون:

#8 ج: گزینه صحیح را مشخّص کنید. ۱٫ فَلَولا فَضلُ اللّهِ عَلَیکُم وَ رَحمَتُهُ:

#9 ۲٫ وَ اَنتُم تَنظُرون:

#10 ۳٫ وَ رَفَعنا فَوقَکُم الطّورَ:

#11 د: کدام گزینه معادل قرآنی عبارات زیر است؟ ۱٫ آیا ما را به تمسخر می‏گیری؟:

#12 ۲٫ معاصران:

#13 ۳٫ نه ترسی از آینده و نه خوفی از گذشته دارند:

پایان آزمون

نتیجه آزمون

-

نظرات بسته شده است.

preloader
لطفا صبرکنید...