مدرسه مجازی قرآنی نورالانوار

ورود به مدرسه

چهل اصل شادی بخش

دوست عزیز عمل به این چهل اصل رمز موفقیت شماست

۱)شادی خود را به هیچ چیز و هیچ کس وابسته نکن تا همیشه از آن برخوردار باشی

۲)انتظار نداشته باش همیشه آن چه در اطرافت اتفاق می افتد مطابق میل و خواسته تو باشد

۳)هنگام عصبانیت هیچ تصمیمی نگیر

۴)از سختی ها و مشکلات زندگی استقبال کن و با غلبه بر آن ها به خود پاداش بده

۵) اجازه نده اتفاقات ناخوشایند روحیه ات را خراب کند

۶) با بحث های بی نتیجه انرژی خود را هدر نده

۷) انتظار نداشته باش با منفی گری جسمی سالم داشته باشی

۸) از هیچکس و هیچ چیز توقع نداشته باش

۹) تا با خود مهربان نباشی نمی توانی مهربورزی،اگر در ساختن خود همت نکنی

در ساختن جامعه نیز ناتوان خواهی بود

۱۰) قبل از مطمئن شدن در مورد چیزی قضاوت نکن

۱۱) به تفسیر و تعبیر کارهای دیگران نپرداز

۱۲) هرکاری را با علاقه و تمرکز انجام بده

۱۳) زندگی خودت را هدفمند کن و برای رسیدن به اهدافت تلاش کن

۱۴) چیزهایی را که دوست داری به دیگران ببخش

۱۵) برای انجام کارهای مفید مورد علاقه ات ، زیاد به نظرات دیگران اهمیت مده

۱۷) تصمیم های خود را به تاخیر نینداز

۱۸) هنگام عصبانیت نفس عمیق بکش و تا ده بشمار

۱۹) با دیگران طوری رفتار کن که دوست داری با تو رفتار کنند

۲۰) به هیچ کس امید نداشته باش جز خدا

۲۱) به جسم و روح خود مسلط باش

۲۲) برای اینکه شاد باشی باید شادی آفرین باشی

۲۳)در زندگی به جای(شناوربودن)شناگرباش

۲۴)اندوه روز نیامده را به روز آمده نیفزا

۲۵)هرگز سعی نکن به دیگران بقبولانی حرفت درست است

۲۶) قبل از انجام کاری و گفتن حرفی به ضرورت آن بیندیش

۲۷) بی احترامی دیگران را با بی اعتنایی جواب مده

۲۸) به جای بیزاری از انسان ها از رفتارهای بد آن ها متنفرباش

۲۹) بگذار دیگران از تو به عنوان فردی،آرام و خوش رو یادکنند

۳۰) یگانه داروی آرامش بخش روح و جان یاد خداست

۳۱) خود را از اسارت زنجیرهای بدبینی،منفی نگری و ناامیدی آزادکن

۳۲) به خاطر اشتباه های گذشته خود را سرزنش نکن

۳۳) به دیگران کمک کن آنچه را میخواهند به دست بیاورند

۳۴) درفرهنگ لغات خود (شکست )را( تجربه )معناکن

۳۵) با شرایط زندگی سازگار باش

۳۶)هنگام از دست دادن ناراحت مشو،وقتی هم چیزی به دست آوردی خوشحال مباش

۳۷) درمقابل خواسته ها و گفتار دیگران انعطاف پذیر باش و نخواه که حرف خودت باشد

۳۸) برای کشف حقایق زیاد تفکرکن،بخصوص جهان آفرینش

۳۹) به قدر توان تلاش کن و نتیجه را به خداوند واگذار کن

۴۰) هرگز خودت را با دیگران مقایسه نکن،چون که تو چیزهایی داری که دیگران درحسرت آن هستند

نظرات بسته شده است.

preloader
لطفا صبرکنید...