مدرسه مجازی قرآنی نورالانوار

ورود به مدرسه

کوثر وجود قسمت ۱ تا ۱۰

 

صد مژده بهار دل ، صد خنده سرای جان 
صد قهقهه بر کویش، صد شوق به هر سویش 
خانه دل بروبید، جام صفا بنوشید 
تن به ورع بپوشید ، کوثر جان در آمد 

 

کوثر وجود

 
از آنجا که کلید باب آشنایی و آغاز هر دوستی نام است و هر نام مبارک معبود جلوه ای از ذات پاک اوست. با تمسک به نام های الهی هر روز یادآوری نامی از نام های نیکوی الهی را همراه با جملات تاکیدی به دوستان عزیز تقدیم می داریم . 

 

کوثر وجود ۱


معرفت معبود یگانه، تنها خورشید روشنگر وجود است. جلوه‌هائی از این معرفت را در حلاوت و شیرینی اطاعت و عبادت محبوب، وسعت سینه و کشف پرده‌های ظلمت و تجلی نور، نوشیدن جامهای شراب محبت دوست، خرامیدن در باغهای مقام قرب و شهود، درک حضور و فیض ذکر نام‌های مبارک آن حیّ ودود می‌توان احساس کرد.
این اوج و فراز از آن جا آغاز شد که این احسن الخالقین خمیر مایه وجود انسان را باعشق به خود آمیخت و در زمان آفرینش او صندوقچه‌ای بلورین به نام «دل» در وجود او تعبیه نمود و نشانی از خود در آن پنهان کرد و کلید آن نیز در اختیار گرفت. سپس خود دست به کار آموزش او شد و همه اسماء به حضرت آدم  آموخت و او را جانشین خود در زمین قرار داد. کوثر وجود ۲


بدینسان داستان خلافت انسان در زمین آغاز شد. رمز و راز مقام والای جانشینی خداوند هر چه بود از این علم و معرفت به اسماء الهی سرچشمه می‌گرفت و (اَن رب کریم) در ادامه ریزش این باران لطف و رحمت خود، این اولین پدر را به عنوان اولین رسول و در ادامه طی قرون متمادی انسانهای وارسته‌ دیگری را به هدایت خلق مأمور نمود
در پایان این رسالت عظیم، کاملترین انسان را که درود خداوند بر او و خاندان پاکش بادـ به همراه صحیفه‌ای از نور با مجموعه همه پیام‌های آسمانی و ادیان توحیدی به هدایت مردم فرستاد. در این صحیفه از آغاز تا پایان، در هر مطلب و کلام با نام‌هائی مبارک به معرفی خود پرداخت و در یک فراخوان عمومی از بندگانش خواست تا او را با نام‌های نیکویش بخوانند و بر این دعا، خود پذیرش و استجابت وعده فرمود. 

کوثر وجود ۳


آن کس که جلوه کامل آن نور درون و معرفت معبود می‌خواهد باید ابتدا آن جام بلورین دل از چرک و زنگار غفلت و گناه پاک گرداند، اغیار و بیگانه از آن خانه براند و با پذیرش این دعوت، رو به سوی او کند. و آن چنان پیوسته بر در خانه دوست بکوبد تا سرانجام روزی، شبی و یا مبارک سحری این کلید دار لطیف و رئوف با چرخش کوچک، در آن صندوقچه بگشاید. که آن لحظه روز شادی و بهترین عید سالک الی الله است.
اکنون دیگر پرده‌ها دیگر به کناری رفته‌اند، رفت و آمد فرشتگان الهی در این خانه آغاز شده، با جلوه نور معرفت آن خورشید تابناک و آبیاری آب دیدگان، چنان گل و ریحانی در این خانه بروید که هر لحظه بوی خوش آن، مشام جان این یار از یاران بهشت (اصحاب الجنّه) را بنوازد و جامهای شراب ناب معرفت او چنان بنده را مست و سرخوش سازد که دیگر، جز نام و یاد معبود بر اندیشه و زبان او چیزی خطور نکند و هرگام که به محبوب نزدیک‌تر شود عاشق‌تر و افروخته‌تر گردد و این تب و تاب را تا ملاقات دوست و عروج به ملکوت او پایانی نیست.


کوثر وجود ۴


زمانی که خداوند آفرینش زمین و آسمان، ماه و ستارگان و گیاهان و جانواران را به پایان برد، اراده فرمود تا جانشینی برای خود در زمین قرار دهد. سپس موضوع را با کارگزاران خود یعنی فرشتگان در میان گذاشت و با آنان دراین زمینه به گفتگو پرداخت. 
فرشتگان که شاید آن زمان برترین موجودات بودند به نوعی زبان به اعتراض گشودند و سخن از تمجید و تقدیس خود و جنبههای منفی انسان به میان آوردند اما تقدیر الهی امر قابل تغییری نبود و آدم و حوا آفریده شدند. در طلیعه این آفرینش خداوند برای اثبات اوج هنر نمایی و اقتدار خود و اهمیت علم و علم آموزی مستقیماً دست به کار آموزش آدم شد و همه اسماء را به او آموخت و به فرشتگان نیز عرضه کرده، سپس از فرشتگان پرسش نمود و زمانی که آنها احساس عجز نمودند از آدم خواست تا اجمالی از حقّایق اسماء را به آنان عرضه کند. حضرت آدم با نهایت قدرت حقّانیت و برتری خود را به اثبات رسانده و از اسماء به فرشتگان خبر داد و پیروز و سرافراز این رقابت شد و در این جا بود که فرمان عمومی سجده فرشتگان در برابر انسان صادر گردید.

کوثر وجود ۵


این چنین در آغاز آفرینش، خداوند والاترین درس یعنی اسماء را بدون واسطه به انسان آموخت و او را خلیفه و جانشین خود قرار داد، مسلماً رمز و راز مقام جانشینی خداوند و برتری او بر فرشتگان و بسیاری دیگر از فضائل او در این«اسماء» نهفته بود.
اما سؤال اساسی این جاست که آیا این اسماء چه بود؟
در مورد حقّیقت این اسماء سخن بسیار است. آیت ا… جوادی آملی در تفسیر تسنیم ذیل آیات فوق موضوع را به تفصیل بررسی نموده و مینویسد:
«در هر حالی شکی نیست که مراد از اسماء نمیتواند تنها الفاظ باشد. چون اسماء الفاظی، اعتباری و قراردادی هستند و برای هر جامعه و در هر دوران شکلی دارند که در طول زمان تغییر کرده و یا از بین میروند و مهمتر از همه این که فرا گرفتن چنین الفاظی معمولاً نمیتواند مقام با عظمت جانشینی خداوند را به کسی بدهد.

کوثر وجود ۶


اسماء الهی برترین علمی است که انسان کامل مستقیماً از خداوند دریافت میکند و رمز و راز جانشینی اوست. اکنون انسان کاملی که جانشین خداوند است از حقّایق جهان هستی بالقوه آگاهی دارد و خداوند آسمانها و زمین و دریاها و حیوانات، همه و همه را تحت اختیار قرار داده تا با تلاش و کوشش خود زمین را آباد کند. درهای آسمان بر خود بگشاید از نعمتها و مواهب مادی و معنوی الهی بهره ببرد و با عبادت و بندگی این علم درونی و فطری را که بالقوه در وجود خود نهفته دارد به فعل برساند. چهره واقعی انسان کامل را به نمایش بگذارد و با هر نام پاکش یک گام به او نزدیکتر و نزدیکتر گردد.


کوثر وجود ۷


اسم در لغت به معنای لفظی است که به وسیله آن انسان به چیزی راه پیدا کند. گاه اسم تنها اشاره به فرد یا شیئی مورد نظر است مانند نام گذاری افراد و اشیاء و گاهی اسم معنای وصفی به همراه دارد و علاوه بر اشاره به ذات، صفت یا خصوصیتی از مسمی را بیان میکند. نامهای مبارک خداوند همه از این نوع هستند که هر کدام وصفی از اوصاف ذات پاک او و کلیدی بر آشنایی و معرفت معبود است. در میان نامهای بی نهایت خداوند، نام مبارک « الله» برترین و جامعترین نام است که از وسعت خاصی برخوردار بوده و نشان دهنده جمیع صفات جمال و کمال الهی است. تا آن جا که بعضی این نام مبارک جلاله را اسم اعظم الهی و بعضی دیگر آن را نزدیکترین نام به اسم اعظم میدانند.

کوثر وجود ۸


اسم اعظم الهی نامی از نامهای نیکوی خداوند است که تأثیر کلی در جهان هستی دارد و هر کس آن را بداند تصرف در طبیعت برای او امکان پذیر است و دعای او به اجابت کامل میرسد.
اما آیا این اسم اعظم چیست؟
آیا اسم اعظم الهی می تواند تنها حروف و الفاظی باشد که اگر کنار هم قرار گیرند و با هم ترکیب شوند و روش استفاده آنها برای کسی معلوم باشد به این درجه نائل شود.
مسلماً صرف تکرار چند لفظ و حرف نمیتواند چنین اعتباری داشته باشد و فراگرفتن و قرائت آن چنین و چنان کند، بلکه تا وجودی پاک و پاکیزه نباشد و حقّیقت وصفی از اوصاف که در نامی از نامهای نیکوی الهی تجلی یافته را در وجود خود به ظهور نرساند و خود جلوه¬ای از آن نام نباشد نمیتواند به چنین درجهای نائل آید.


کوثر وجود ۹


اسم اعظم الهی که حقّیقتی فراگیر و بزرگ در عالم هستی است، تنها در دسترس کسانی است که حقّیقتاً وجود پاکشان مظهر نام الهی باشد و رسیدن به این رتبه را الطاف خاص خداوند در وجودی پاک، مبارزه¬ای پیگیر و بیامان با نفس اماره و شیطان و تلاشی گسترده و معرفتی شایسته از پروردگار باید.
نمونه قرآنی این موضوع آصف برخیا است که در زمانی کوتاهتر از یک چشم بر هم زدن تخت عظیم بلقیس را از کشوری دور به بارگاه سلیمان رساند و قرآن در مورد او میفرماید: (نزد او قسمتی ازعلم کتاب بود.)(نمل/۴۰)
 به نظر بسیاری از مفسران منظور از قسمتی از علم کتاب همان اسم اعظم الهی است و در مورد آصف گرچه احتمالی در نبوت او هست اما دلیل چندان قطعی در این مورد وجود ندارد. او انسان مهذبی بود که به ارادهی خداوند، چنین همه چیز مسخر و تحت فرمان او در آمده  بود.

کوثر وجود ۱۰


لِله الاَسماُ الحُسنی فَادعوهُ بِها
برای خداوند نامهای نیکوست، پس او را با آنها بخوانید 
«منظور از اسماء حسنی صفات مختلف پروردگار است که همگی نیک و حسنی است می دانیم که خداوند عالم و رزاق، عادل، جواد، کریم، رحیم و… است. منظور از خواندن خدا به این نامها تنها این نیست که این الفاظ را بر زبان جاری کنیم و مثلاً بگوییم یا عالم یا قادر و… بلکه در واقع این است که این صفات را در وجود خودمان به مقدار امکان  پیاده کنیم. پرتوی از علم و دانش او، شعاعی از قدرت و توانایی او و گوشهای از رحمت واسعهاش در ما و جامعه ما تحقّق یابد و به تعبیر دیگر متصف به اوصاف و متخلق به اخلاقش گردیم تا در پرتو این علم و قدرت و این عدالت و رحمت بتوانیم خود و اجتماعی را که در آن زندگی می کنیم از صف دوزخیان خارج سازیم. 

 

 

نظرات بسته شده است.

preloader
لطفا صبرکنید...