مدرسه مجازی قرآنی نورالانوار

ورود به مدرسه

کوثر وجود قسمت ۵۱ تا ۶۰

 
کوثر وجود ۵۱
رفیع الدرجات
رفیعُ الدَرَجات ذوُالعَرش (مؤمن/۱۵)
خداوندی که دارای درجاتی بلند و صاحب عرش است.

واژه رفع به معنای بالا بردن از نظر مکان و یا مقام، منزلت و شرافت است. (رفیع را مفسرین به معانی مختلفی ذکر کردهاند. بعضی گفتهاند: معنایش (رافع الدّرجات) است یعنی او درجات انبیاء و اولیاء را در بهشت بالا میبرد و بعضی دیگر گفتهاند خداوند رافع آسمانهای هفتگانه است که ملائکه از آن آسمانها به سوی عرش بالا میروند و بعضی دیگر گفتهاند معنایش این است که نردبانهای صعود به سوی عرش او رفیع و بلند است و بعضی این جمله را کنایه از رفعت شأن و سلطنت خداوند میدانند.) نام نیکوی رافع الدرجات از اسمای حسنای الهی است و برازنده ملیک مقتدری است که شأن و مقامی رفیع دارد، عرش عظیم آسمان و آسمانهای هفتگانه را مرکز قدرت خود و اداره امور جهان هستی قرار داده و اوست که وسیله رفت و آمد فرشتگان خود را از زمین به آسمان و بالعکس مهیا نموده است و در دنیا و آخرت درجات انبیاء و اولیاء و ابرار را بالا میبرد و این همه و همه از درجات رفیع اوست. 
نام نیکوی رفیعالدّرجات تنها یک بار در قرآن مجید (آیه فوق) آمده  است.

کوثر وجود ۵۲
رزّاق
إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّهِ الْمَتینُ (ذاریات/۵۸)
محقّقاً خداوند روزی رسان، صاحب قدرت و استواری است.

واژه رزق به معنای عطا و بخشش پیوسته است چه دنیوی و چه اخروی  و رزّاق مبالغه در رزق یعنی روزی دهنده است. رزّاق از اسمای حسنای الهی است. این نام مبارک برای خداوندی است که رزق مادی همه مخلوقات خود و همچنین رزق معنوی قلبها و جانها را به تناسب ظرفیت و نیازشان به آنها میرساند. او کریم و بخشنده و عالمی است که از کوچکترین درخواست و احتیاج همه موجودات آگاه است و با سؤال و بدون سؤال از کرم و رحمت خود بر همه میبخشد. و روزی می‌رساند.
نام مبارک رزّاق تنها یک بار (آیه فوق) در قرآن مجید آمده  است.

کوثر وجود ۵۳
رقیب
إنَ الله کان علیکم رقیباً (نساء/۱)
محقّقاً الله نگهبان شماست
واژه رقیب از (ر ـ ق ـ ب) به معنای حفیظ میباشد. (گویا این کلمه از ماده (رقبه) (برده‌ـ گردن) گرفته شده، با این عنایت که مردم هر یک حافظ خود رقاب (بردگان) بودند و یا از این جا گرفته شده که رقیب در محافظت آن چه که مراقبتش میکند همواره رقبه (گردن) خود را میکشد تا وضع آن را زیر نظر داشته باشد، به این مناسبت محافظت را مراقبت خواندهاند. پس مراقبت همان حفظ کردن چیزی به اضافه عنایت علمی و شهودی بر آن، میباشد.)  نام مبارک رقیب از اسمای حسنای الهی است به این منظور خدای تعالی را رقیب گفتهاند که اعمال بندگان را مراقبت میکند تا پاداش دهد او وکیل و مراقب و در کمین بندگان است و با علم خود همه موجود و اعمال و نیات آنان را میداند. این نام مبارک سه بار در آیات الهی آمده  است.

کوثر وجود ۵۴
سمیع
لَیْسَ کَمِثْلِهِ شَیْ‏ءٌ وَ هُوَ السَّمیعُ الْبَصیرُ (شوری/۱۱)
(آن خدای یکتا را ) هیچ مثل و مانندی نیست او شنوا و بیناست.

واژه سمع از (س‌ ـ م ـ ع) به معنای نیرویی است در گوش که به واسطه آن صداهای مختلف شنیده میشود و سمیع به معنای شنوا است. نام مبارک سمیع از اسمای حسنای الهی و برازنده خداوندی است که تمام صداها و سخنان خواه آهسته و ملایم، خواه بلند و آشکار را می شنود.
نام مبارک سمیع ۴۳ بار در آیات الهی ذکر شده و در اکثر موارد همراه نامهای نیکوی علیم و گاه بصیر آمده  است.

کوثر وجود ۵۵
سلام 
الْمَلِکُ الْقُدُّوسُ السَّلامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَیْمِنُ الْعَزیزُ الْجَبَّارُ الْمُتَکَبِّرُ سُبْحانَ اللَّهِ عَمَّا یُشْرِکُونَ (حشر/۲۳)
خداوند پادشاهی منزه و پاک، سلامتی دهنده، ایمنی بخش، مراقب و قدرتمند و با عظمت است.

واژه زیبای سلام مصدر از (س ـ ل ـ م) و مبالغه در سلامتی به معنای دوری از هر رنج و آفت است. نام نیکوی السّلام از اسمای حسنای الهی است. «این نام نیکو برای خداوندی است که هر چیز از طرف او سلامت یافته و او از هر عیب و نقص دور و زوال، انتقال، فنا و مدت در ساحت قدسی او راه ندارد.»  این نام مبارک تنهادر آیه بالا در قرآن مجید آمده  است. برای شفای هر علتی خواندن نام مبارک سلام مجرب است و بر سر هر بیمار که صد مرتبه بخوانند شفا یابد و گفتهاند خواندن این نام مبارک برای دوستی و سلامتی است و امان است از هر گرفتاری و چون به عدد حروف مکتوبه یعنی صد و سی و دو و یا مبسوطه پانصد و هفتاد و چهار به نیت کسی بخواند اگر برای محبت و الفت باشد اثر قوی حاصل گردد و اگر به نیت سلامتی از آفات و امراض خواند زود اثر عافیت و صحت پیدا شود. 

      

کوثر وجود  56

سریع الحساب

مَنْ یَکْفُرْ بِآیاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِیعُ الْحِسابِ(آل عمران/۱۹)
و کسی که به آیات خدا کافر شود پس (باید بترسد که) محاسبه خداوند زود خواهد بود.

واژه سریع الحساب یعنی کسی که به سرعت به کارها رسیدگی می-کند. غفلت و فراموشی و بینظمی در کار او نیست. این نام مبارک از اسمای حسنای الهی و برای خداوندی است که با قدرت و علم و احاطه خود با سرعت به محاسبه دقیق اعمال بندگان می¬پردازد. او عادلی است که ظلم ظالمان و نیکی نیکان را هرگز بدون جواب نمیگذارد، بلکه با سرعت به همه رسیدگی کرده و پاداش و مجازات آنان را در دنیا و آخرت خواهد داد. این نام مبارک ۸ بار در آیات الهی تکرار شده است.

 

کوثر وجود ۵۷

سریع العقاب

إِن‌َّ رَبَّک‌َ سَرِیع‌ُ الْعِقَاب‌ِ وَ إِنَّه‌ُ لَغَفُورٌ رَحِیم‌ٌ (انعام/۱۶۵)
محقّقاً پروردگار تو زود کیفرو بخشنده و مهربان است.

واژه عقاب و عقوبت در مورد عذاب و مجازات به کار میرود. عذاب خداوند رحمتی است بر کافران و ظالمان تا سیاهی و کدورت گناه و ظلم از وجود آنان بشوید و پاک کند و آن آلودگی و عذابی که به وسیله گناه خود به همراه دارند را برطرف سازد.
نام مبارک سریع العقاب برای خداوندی است که در قیامت و گاه در دنیا در مجازات سرعت نشان می‌دهد و در قرآن مجید داستانها از اقوام ظالم و عقوبت آنها بیان نمودهتا شاید هشداری بر ظالمان باشد که چشم بگشایند و دست از ظلم و گناه خود بردارند.

     

کوثر وجود ۵۸
شهید

الَّذِی‌ لَه‌ُ مُلْک‌ُ السَّمَاوَات‌ِ وَالْأَرْض‌ِ وَالله‌ُ عَلَی‌ کُل‌ِّ شَیْ‌ءٍ شَهِیدٌ (بروج/۹)
آن خدایی که پادشاهی زمین و آسمانها از اوست و بر هر چیز گواه است.

واژه شهید از (ش ـ ه ـ د) و شهود به معنای حضور است و گواه را شهید گویند که شاهد و حاضر است. شهید از اسمای حسنای الهی است. این نام مبارک برای پروردگاری است که پیوسته ناظر اعمال بندگان است. او دانای آشکار و پنهان است و هیچ ذرهای اگر چه در دل سنگ و در اعماق دریاها و بلندترین نقاط کوهها باشد از علم و نظر او مخفی نیست او همه اعمال بندگان را شاهد و ناظر است و این حضور او دائمی و ابدی است. 
این نام مبارک ۱۵ مرتبه در آیات الهی آمده است.
    

کوثر وجود ۵۹ 

شاکر – شکور 

ما یَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذابِکُمْ إِنْ شَکَرْتُمْ وَ آمَنْتُمْ وَ کانَ اللَّهُ شاکِراً عَلیماً(نساء/۱۴۷)
خداوند پیوسته حقّ گزار و داناست.

و مَن یَقترف حَسنه نَزِد له فیها حُسناً إنَّ الله غفور شَکور (شوری/۲۳)
و کسی که کار نیکویی انجام دهد ما (با رفع نواقص و زیادی اجر) بر نیکویی آن بیفزاییم قطعاً خداوند بخشنده و قدردان است.
واژه شکر از ریشه(ش ـ ک ـ ر) به معنای تصور نعمت و اظهار آن و مخالف کفر به معنای فراموشی نعمت و پوشاندن آن است . و شاکر اسم فاعل و معنای شکرگزار میباشد. واژه شکور نیز از همین ریشه و مبالغه در اسم شاکر است. نامهای مبارک شاکر و شکور از اسمای حسنای الهی و شایسته خداوندی است که آن چنان لطف و رحمت بر بندگان خود دارد که وقتی کار نیکویی انجام دهند با رفع نواقص آن را کامل کرده و با کرم خود پاداشی شایسته به آن عطا میکند  و با فضل خود باز بر آن افزوده و بسیار بهتر از آن چه عمل کردهاند جزا به ایشان عطا میکند.  او پروردگاری است شاکر و شکور که قدردان زحمات و تلاش بندگانش میباشد. او در برابر شکرگزاری بندگان یعنی کاربرد صحیح نعمات الهی، نعمت¬های آنان را با کرم خویش صد چندان میافزاید وجود شاکران را نیز با خیر و برکت خود گسترش می¬دهد چه خود فرموده: ( لئن شکرتم لَاَزیدَنَکم )
نام مبارک شاکر ۲ بار و شکور ۹ بار در آیات الهی به کار رفته است.

 

کوثر وجود ۶۰  

شدید العقاب

وَ مَنْ یُشاقِقِ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدیدُ الْعِقابِ(انفال/۱۳)
و کسی که با خدا و رسولش مخالفت کند پس قطعاً خداوند سخت کیفر است.

واژه شدید از (ش ـ د ـ د) نشان از شدت و سختی دارد. البته خداوند را شدید نمیگویند زیرا شدید چیزی است که از هم گسستن آن دشوار باشد. بلکه کیفر خدا را شدید میگویند و با ریشه و اصل عقاب که از عقب به معنای دنبال است تناسب دارد چه کیفرکارهای زشت به دنبال آن میباشد.  شدید العقاب از اسمای حسنای الهی است و شایسته خداوندی است که رحمت واسعه دارد و از سر رحمت خود به پاکسازی گناهکاران میپردازد و آنها را با شدت مجازات و عقوبت میکند تا سیاهی و کدورت گناه و ظلم از وجود آنان بشوید و آنها را پاک گرداند و به بهشت خود برساند.
این نام مبارک ۱۴ بار در آیات الهی تکرار شده است.

 

نظرات بسته شده است.

preloader
لطفا صبرکنید...