مدرسه مجازی قرآنی نورالانوار

ورود به مدرسه

عطر کلام مولا

برخوردآراء واندیشه ها

قالَ علی: «مَنِ استَقبَلَ وُجُوهَ الآرَاءَ عَرَفَ مَوَاقِعَ الخَطا» (حکمت۱۶۴) امام علی:فرمود: کسی که از افکار دیگران استقبال کندموارد خطا رامی شناسد عطرکلام مولا: قدرت تفکر،ازتوانائی های خاص انسان است….

بهترین میراث

قالَ علی:«…وَلامیِراثَ کَالَاَدَبِ وَلاظَهیرَکَالمُشاوَرَهِ»-حکمت۵۱ امام علی:فرمود:«میراثی همانند ادب وپشتوانه ای چون مشورت نمی باشد عطرکلام مولا: همه آن چه خانواده ، جامعه و… در یک کلام گذ شتگان به تو…

ادب

قالَ علی: «…وَالاد’ابُ حُلَلٌ مُجَدَدهُ…»-حکمت۴ امام علی علیه السلام فرمود: «ادب و تربیت پسندیده زیورهائی تازه و نو است. عطر کلام مولا: انسان موجودی اجتماعی است زندگی او پیوسته در…

برترین توانگری

قالَ علی: «اَشرَفُ الغِنی’ تَرکُ المُنی’»-حکمت۳۳ امام علی:فرمود: برترین توانگری و ثروت رهایی از دام آرزوهاست. عطر کلام مولا: انسان درطول زندگی خود آرزوها وخواسته هائی دارد. آنجاکه نیازهای واقعی،باامکانات…

بخل

قالَ علی:«البُخلُ جَامِعٌ لِمَسَاوِیِ العُیُوبِ وَهوزِمامٌ یُقادُ به اِلی’ کُلِ سُوءٍ»-حکمت۳۷۰ امام علی فرمود:بخل وتنگ نظری کانون زشتیهاست و (این صفت زشت) وسیله ای است که آدمی به وسیله آن…

ارزش انسان

قالَ علی: «قِیمَهُ کُلِّ امرِیَ ما یَحسُنُهُ»-حکمت ۷۸ امام علی: فرمود: «ارزش و اعتبار هر کس به اندازه اعمال نیک اوست عطر کلام مولا : در فرهنگ قرآنی ایمان وعمل…

آرزوی دراز

قالَ علی::«مَن اَطَالَ الاَمَلَ اَسَاءَ العَمَلَ»-حکمت ۳۵ امام علی علیه السلام :فرمود: «آن کسی که دل آرزوی دراز بسپرد، در کردار به بدی گراید. عطرکلام مولا: آرزوها تصاویری زیباودوست داشتنی،گاه…

preloader
لطفا صبرکنید...