مدرسه مجازی قرآنی نورالانوار

ورود به مدرسه

درس دوم

 

#1 الف: گزینه‏ صحیح را انتخاب کنید. ۱٫ لَم تُنذِر:

#2 اُنزِلَ:

#3 أ نُؤمِنُ:

#4 سُبحانَکَ:

#5 ءاذان:

#6 حَذَر:

#7 اُدعوا:

#8 ج: گزینه صحیح را مشخّص کنید؟ اِنَّ، اِنَّما:

#9 ءَاَنذَرتَهُم اَم لَم تُنذَرهُم:

#10 صُمُ بُکمٌ عُمیٌ:

#11 د: کدام گزینه معادل قرآنی عبارات زیر است؟ هنگامی‏که، از آن‏چه:

#12 در دل های آن ها (منافقین)بیماری است و خدا بر بیماریشان بیفزود:

#13 سپس به آفرینش آسمان پرداخت:

پایان آزمون

نتیجه آزمون

-

نظرات بسته شده است.

preloader
لطفا صبرکنید...