مدرسه مجازی قرآنی نورالانوار

ورود به مدرسه

آرزو

آرزو

آرزو آرزوها تصاویربسیارزیباودوست داشتنی هستندکه درکرانه های تاریک وروشن ذهن انسان ترسیم شده اند.بعضی چون رؤیاهائی شیرین ودوروبعضی نزدیک وقابل دسترس ترند. اصولاً نداشتن،تصوروطلب وبعدخواستن ودرپی آن دویدن خودانگیزه ونعمتی…

preloader
لطفا صبرکنید...