مدرسه مجازی قرآنی نورالانوار

ورود به مدرسه

اشعه های مرگبار ستارگان در قرآن

اشعه های مرگبار ستارگان در قرآن

خورشید که نور آن حیات بخش است اشعه های بسیار مضر کشنده ای مانند فرابنفش اشعه ایکس و گاما و …. دارد که این اشعه ها بسیار کشنده هستند و…

preloader
لطفا صبرکنید...