مدرسه مجازی قرآنی نورالانوار

ورود به مدرسه

اقسام توحید در قرآن

اقسام توحید در قرآن

  قرآن کریم در بیان مقاصد مفاهیم و رسالت خود، روش و اسلوب واضحی دارد و آن این است که بعضی از آیاتش، بعضی دیگر را تفسیر می کند. به…

preloader
لطفا صبرکنید...