مدرسه مجازی قرآنی نورالانوار

ورود به مدرسه

برترین توانگری

برترین توانگری

قالَ علی: «اَشرَفُ الغِنی’ تَرکُ المُنی’»-حکمت۳۳ امام علی:فرمود: برترین توانگری و ثروت رهایی از دام آرزوهاست. عطر کلام مولا: انسان درطول زندگی خود آرزوها وخواسته هائی دارد. آنجاکه نیازهای واقعی،باامکانات…

preloader
لطفا صبرکنید...