مدرسه مجازی قرآنی نورالانوار

ورود به مدرسه

بهترین میراث

بهترین میراث

قالَ علی:«…وَلامیِراثَ کَالَاَدَبِ وَلاظَهیرَکَالمُشاوَرَهِ»-حکمت۵۱ امام علی:فرمود:«میراثی همانند ادب وپشتوانه ای چون مشورت نمی باشد عطرکلام مولا: همه آن چه خانواده ، جامعه و… در یک کلام گذ شتگان به تو…

preloader
لطفا صبرکنید...