مدرسه مجازی قرآنی نورالانوار

ورود به مدرسه

تجسم اعمال

تجسم اعمال

تجسم اعمال   اعمال و رفتار انسان نمادی از طبیعت و طینت اوست.با ریزش باران فیض الهی بر سرزمین طیب«وجود»به اذن پروردگار پیوسته ثمراتی نیکو و پاکیزه به بارمی آورد…

preloader
لطفا صبرکنید...