مدرسه مجازی قرآنی نورالانوار

ورود به مدرسه

ترنم وصل

ترنم وصل

ترنم وصل   دعا،ترنم،وصل،سرودعشق،زمزمه نیازبه درگاه بی نیاز،تمناوتقاضا از وجود ذیجود،گفتگوی عاشقانه بامعبود و محبوب،آهنگ بیداری وگاه فریاد دادخواهی،کوبیدن حلقه درب خانه دوست،طلب شفاعت مقربان و دعوت به یاری فرشتگان…

preloader
لطفا صبرکنید...