مدرسه مجازی قرآنی نورالانوار

ورود به مدرسه

تفسیر سوره کوثر

تفسیر سوره کوثر

**محتوا و فضیلت سوره کوثر؛ این سوره ۳ آیه دارد و مـشـهـور ایـن اسـت کـه ایـن سـوره در (مـکـه ) نـازل شـده اسـت ولى بـعـضـى احـتـمـال مـدنـى بـودن آن را…

preloader
لطفا صبرکنید...