مدرسه مجازی قرآنی نورالانوار

ورود به مدرسه

جایگاه غدیر در قرآن

جایگاه غدیر در قرآن

برترین نعمت معنوی در سراسر جهان هستی همه نعمت‏های مادی و معنوی از سوی خدای سبحان است: »و ما بکم من نعمه فمن اللّه«؛ نعمتهایی که۱ انسانهای عادی هرگز توان…

preloader
لطفا صبرکنید...