مدرسه مجازی قرآنی نورالانوار

ورود به مدرسه

جنین

جایگاه محکم و استوار جنین

در هنگام بارداری وزن رحم به ۲۰ برابر وزن اولیه خود و ظرفیت آن به ظرفیتی معادل ۱۰۰۰ برابر ظرفیت اولیه افزایش پیدا می کند.همچنین حجم خون بدن ۲۵ تا…

preloader
لطفا صبرکنید...