مدرسه مجازی قرآنی نورالانوار

ورود به مدرسه

سلام در قرآن

سلام در قرآن

سلام در قرآن   چکیده «سلام»واژه زیباودلنشینی است که در لحظه های آغاز دیدار،همراه با شکفتن گلهای لبخند و عطردوستی ومحبت، کلید پیوند دیده و دلهاست. شادی می آفریندولحظات انس…

preloader
لطفا صبرکنید...