مدرسه مجازی قرآنی نورالانوار

ورود به مدرسه

نظریه جدایی قاره ها

نظریه جدایی قاره ها

نظریه جدایی قاره ها در فاصله سالهای ۱۸۵۸-۱۹۱۵ توسط دانشمندان مختلفی بیان شد اما سر انجام توسط وگنر تکمیل گردید.بر اساس این نظریه قاره های زمین ابتدا یک قاره بزرگتر…

preloader
لطفا صبرکنید...