مدرسه مجازی قرآنی نورالانوار

ورود به مدرسه

نور و نار

نور و نار

نور و نار   اللّهُ نورُالَسّموات وَ الاَرض نور-آیه۳۵ نور،نام مبارک خداوند،پرتلألؤ،روشن وروشنی بخش جهان هستی است.وبه عنوان لطیف ترین ماده طبیعی باسرعت فوق العاده وخصوصیات بارزخود،ازشاهکارهای آفرینش الهی است.نار(آتش)باقرمزی…

preloader
لطفا صبرکنید...